Ophavsret

Dette websted er beskyttet af Lov om ophavsret hvor blandt andet §§ 2 og 12 er interessante.

I korte træk:

Du må ikke udnytte indholdet kommercielt, men du må gerne bruge indholdet privat.

Du må ikke bruge indholdet på dine sider, hverken ved at kopiere det eller indsættet det i en iframe – men du må gerne henvise (linke) til vore sider.

Du må også lave passende citater fra siderne blot du oplyser om kilde.

Misbrug af indholdet kan medføre en regning for brug af indholdet