Kontingent, licens mv.

Hvis du vil være medlem af Sønderborg Strikers skal du betale et årligt kontingent som gælder for perioden fra 1. august til 31. juli året efter. Kontingentet betales i august måned, eller ved indmeldelse i foreningen.

Hvis du ønsker at deltage i turneringer og stævner skal du have en licens fra Dansk Bowling Forbund. Et licensår følger kalenderåret. Hvis man ikke har haft licens tidligere har man gratis licens i det kalenderår hvor man melder sig ind.

Ved deltagelse i turneringer betales et fast beløb pr. serie. Dette beløb fastsætter Sønderborg Strikers ved sæsonens start ud fra de forventede omkostninger til baneleje mv. Beløbet tilfalder foreningen som betaler for baneleje ved hjemmekampe og kampe på neutral bane. Kørsel sker i private biler.

Priser

De aktuelle priser er:

Kontingent (helårligt) 2019/2020

Kontingent-året er fra 1. august til 31. juli.

Unge under 18 år: 200 kroner
Voksne: 400 kroner

Ved indmeldelse efter 1. februar betales halvt kontingent.

Licens til Dansk Bowling Forbund (helårligt)

Licens-året følger kalenderåret.

Priser, aldersgrænser mv. fremgår af DBwF Licens Side (står et lille stykke nede på siden).
Nuværende pris er 250 kroner for både Senior og Ungdom spillere.

Træning

Vi har fået en aftale med Fun Bowling at vi kan bruge enten måned/års kort til vores træningsaftener.
Det koster hhv. 249kr for et måneds kort eller 2500kr for et års kort.
Øvrige medlemmer der ikke har kort, koster det 40kr pr. time.

Turneringskampe

Alle herrer- og mixhold: 12,5 krone pr. serie. Omregnet betyder det at hver spiller skal betale 75 kroner på 6-mandsholdet og mix-holdet. På 4 mands herrer koster det 50 kroner.